Biologisch Akkerbouwbedrijf Galema

Galema VOF - 3 generaties die onalledaagse gewassen telen. 

Pionieren 
Pake Michiel Galema kwam als pionier naar de noordpolder tijdens de drooglegging in 1942. In 1947 kreeg hij bij de eerste uitgifte 1 van de 100 boerderijen toegewezen. Hij noemde het de Titus Brandsma Hoeve, een bedrijf van 22 hectare zandgrond met melkvee. In de jaren vijftig is tweederde van het oppervlak diep geploegd, waardoor de bouwvoor nu uit zand, zavel en klei bestaat. In de jaren zeventig kon hij 3 hectare land kopen. Dit land lag vroeger buitendijks en werd vaak door de Zuiderzee teruggenomen. Nu loopt het over in het nieuwe polderland. Het is humusrijk blokzijlerzand, het fijnste zand van de wereld, dat ook in droge tijden door de capillaire werking de vochthuishouding op pijl kan houden. Het is heel geschikt voor de teelt van asperges, die er sinds 
2007 geteeld worden.

Omschakelen 
In 1981 nam heit Simon Galema het bedrijf over. Hij schakelde in 1988 over naar biologisch. Hij teelt onder andere aardappels en bloemkool en houdt vleeskoeien. Zoon Titus Galema is ook in het bedrijf gekomen. Vader en zoon hebben samen onder andere V.O.F. Zuyderzeeasperges, met witte en groene asperges. Daarnaast telen ze spaghettipompoenen en zappho courgette-pompoentjes. 

Innoveren
Titus ontwikkelde tijdens een project van de EU in Midden-Amerika een voorliefde voor tropische gewassen. Zo teelt hij yacon, ook wel appelwortel. In 2017 zette hij een halve hectare zoete bataat, een arbeidsintensief warmteminnend gewas dat in ruggen en onder plastic geteeld wordt en vooralsnog met de hand geoogst wordt. Het leverde prachtige knollen op, die hij direct kon afzetten. Het is zoeken naar rassen die goed gedijen onder Nederlandse omstandigheden. Hij droomt ervan ook cassave te telen. Zou daar ook zo’n daverende afzet voor zijn?