Bij niet tevreden

ontvang je altijd je geld terug

Natuurlijk, wij doen ons uiterste best! Dat begint al bij onze biologische en bio-dynamische werkende boeren en boerinnen. Zij telen met grote zorg en oogsten met aandacht. Dat proces zetten wij als Hofweb voort in onze bedrijfsvoering. Wij hopen natuurlijk dat je dat merkt èn waardeert!

Maar ook wij zijn mensen en die maken nu eenmaal af en toe een foutje. Soms door eventjes niet goed op te letten of door de 'onverwachte' natuur, die anders besliste over de houdbaarheid van een vers product dan wij hadden gedacht.

Het kan dus gebeuren. En als het gebeurt, dan proberen wij het zo goed mogelijk voor je op te lossen. Op een persoonlijke manier. Dus heb je een klacht? Chat, app, mail of bel gerust en wij lossen het voor je op. Desnoods gewoon je geld terug, geen probleem.
 

We zijn er voor je

Wij zijn aangesloten bij Stichting Webshop Keurmerk
 

Herroepingsrecht bederfelijke waren

Op de producten van bederfelijke aard is geen herroepingsrecht van toepassing. Het is niet mogelijk deze terug te sturen. In artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht van de algemene voorwaarde is vermeld waarom het herroepingsrecht niet van toepassing is. Wij zullen in dit geval een passende oplossing bieden, neem hiervoor contact met ons op.

Herroepingsrecht niet bederfelijke waren

Je hebt een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.
Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren. Tevens kunt u gebruik maken van het modelformulier ( zie einde algemene voorwaarden).

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Geschillencommissie van Stichting Webshop Keurmerk

Ben je het niet eens met onze oplossing voor je klacht? Wij zijn aangesloten bij stichting webshop keurmerk. Je kan altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk.