Privacy

Indentiteit en contact 

Hofwebwinkel CV
handelend onder de naam: Hofweb 

Vestigings- & bezoekadres: 
Prof. Zuurlaan 23a
8256 PD Biddinghuizen  
Telefoonnummer: 0321 333669
E-mailadres: info@hofweb.nl

Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur 

KvK-nummer: 32134998
Btw-identificatienummer: 819360697B01
 

Waarom we je gegevens nodig hebben


Hofweb verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (na duidelijk aanmelding/goedkeuring) 
 • Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Hofweb analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten. 
 • Hofweb verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hofweb verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 •     Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekening nummer 
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hofweb.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Hofweb zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 
Wij verwijderen jouw gegevens zodra je gedurende 48 maanden (4 jaar) geen gebruik hebt gemaakt van onze diensten. 
 

De ontvangers van de persoonsgegevens 

Naast dat Hofweb je gegevens ontvangt delen wij deze gegevens met derde voor het uitvoeren van specifieke taken of diensten. Hierbij een overzicht van alle bedrijven waar wij je gegevens mee delen. Er staat duidelijk bij of je hier expliciet goedkeuring voor moet geven of het noodzakelijk is voor uitvoering van onze taken. 
Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Hofweb verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

 

Ontvanger: Doel: Gegevens:
Mailchimp  Nieuwsbrief versturen Emailadres, voornaam, achternaam. (na goedkeuring) 
Intercom klantenservice Klantenservice platform voor email, chat en telefonische ondersteuning Alle persoonsgegevens (noodzakelijk voor uitvoeren taak)
Intercom mail Ondersteuning en inspiratie bij het bestellen bij Hofweb. Je ontvangt via mail: kortingen, gratis producten en andere acties. Email, voornaam en achternaam (noodzakelijk voor uitvoeren taak)
Slack Interne communicatie Voornaam en achternaam (noodzakelijk voor uitvoeren taak)
Postmark Email vanuit webshopsysteem Email, voornaam en achternaam (noodzakelijk voor uitvoeren taak)  
Exact  Financiële administratie Alle persoonsgegevens (noodzakelijk voor uitvoeren taak) 
RouteXL Routeplanning bezorging Postcode en huisnummer (noodzakelijk voor uitvoeren taak)  
Messagebird SMS dienst voor bestelherinnering Telefoonnummer (na goedkeuring)
Facebook Het registreren van het aanmaken van een account en het doen van een éérste bestelling voor optimalisatie van campagnes Facebook registreert of jij deze activiteiten op onze website hebt uitgevoerd
     

 

Google Analytics


We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Delen met anderen

Hofweb verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hofweb blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies of vergelijkbare technieken, die Hofweb gebruikt 


Hofweb gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Hofweb gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hofweb.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Hofweb zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Je gegevens zijn ook in je account in te zien, te wijzigen. Dit kan je doen op www.hofweb.nl/account 

 

Het recht op klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je privacy bij Hofweb of het niet eens bent  met een reactie die je van ons hebt ontvangen op een verzoek ben je vrij om te klagen. Hiervoor kan je terecht bij de autoriteit persoonsgegevens:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

Beveiliging

Hofweb neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hofweb.nl. Hofweb heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.