Biologische Bakkerij Het Zonnelied

Brood met liefde - met biologische tarwe van eigen erf

Boer, bakker en molenaar

Bakkerij Het Zonnelied is in 1985 in Almere begonnen toen het met tarwe van de bd-boerderij Zonnehoeve broden ging bakken. In 1991 vestigde Het Zonnelied zich op Zonnehoeve in Zeewolde. Sindsdien vormt de bakkerij een zelfstandig, maar geïntegreerd onderdeel van boerderij Zonnehoeve.

Het uitgangspunt is altijd geweest om zo puur mogelijk brood te bakken met uitsluitend grondstoffen van biologisch kwaliteit. Kenmerkend is daarbij dat bakker Martin en zijn team de hele tarwekorrel gebruiken, zodat de volle kiemkracht van het graan wordt benut.

De tarwe die Het Zonnelied gebruikt is van Demeter-kwaliteit en komt grotendeels van het omringende land. Het graan en de Zonnelied broden worden door boer, molenaar en bakkers met zorg, aandacht en vakmanschap bewerkt en gebakken. Samen werken zij aan een keten die wordt gekenmerkt door respect voor de natuur en voor het ecologisch evenwicht.

De hele graankorrel - niets meer, niets minder

Uitgangspunt is steeds weer om op een zo natuurlijke en puur mogelijke wijze de lekkerste broden te bakken. Deze werkwijze geeft Zonnelied-brood haar bijzondere karakter. Dit ontstaat mede doordat de tarwe met langzaam draaiende molenstenen wordt vermalen. Het meel wordt zo niet verhit, waardoor de smaak en kwaliteit van de tarwe behouden blijven.

Bakker Martin Alberti: "Voor het Zonneliedmeel malen we de hele tarwekorrel: waardevolle voedingselementen zoals de kiem blijven daardoor behouden. Dit is bijzonder, omdat in veel maalderijen de kiemen uit het meel worden gehaald, met name ter wille van de houdbaarheid. Niets extra toevoegen, maar ook niets eruit halen: dat is ons uitgangspunt. In veel maalderijen worden andere deeltjes juist toegevoegd om het meel te standaardiseren. Ons volkorenmeel bevat echt de hele vermalen tarwekorrel."