De Bokkenbunker

We eten bijna allemaal wel eens geitenkaas of feta. Voor die kaas zijn geitenmoeders nodig die melk geven, en om melk te gaan geven moet een geit eerst lammetjes krijgen. En tja, geitenmoeders krijgen ook bokjes…bokjes die zelf geen melk geven. Mannetjesdieren zijn als ‘bijproduct’ van zuivelproductie vaak de klos. Bio Goat Meat komt op voor de bok: onder de naam De Bokkenbunker vermarkt zij bokjesvlees van Nederlandse biologische geitenhouders.

‘Blij ervan af te zijn…’
Het eten van bokjesvlees, vlees van mannelijke geitjes, kent jammer genoeg geen traditie in Nederland. Daarom worden de jonge bokjes vaak al snel na de geboorte geslacht en wordt het vlees geëxporteerd. Veelal naar Zuid-Europa, waar geitenvlees wél als een delicatesse wordt beschouwd. Vaak legt een Nederlandse boer geld toe op deze wijze van dieren houden - bokken houden wordt dan een ‘gedoe’ - in plaats van een volwaardig en normaal onderdeel van de kringloop van het leven op een geitenboerderij. Door zo nu en dan dit biologisch bokjesvlees te eten, zorg je ervoor dat bokjes op Nederlandse bioboerderijen kunnen opgroeien en een goed leven krijgen.

 

Bio Goat Meat: onze Food Hero  
Maart 2019 werd Bio Goat Meat, de coöperatie van biologische geitenboerderijen die het bokjesvlees op de markt willen brengen, geëerd als finalist in de Food Heroes Award. Een Europese landbouwprijs die voedselverspilling op de kaart wil zetten en hiervoor 9 bijzondere initiatieven heeft geselecteerd. Bio Goat Meat is onze held! Door de bokjes op bioboerderijen te laten opgroeien en regionaal te laten slachten, krijgen de bokjes letterlijk en figuurlijk meer waarde.

 

bokkenbunker marieke

Bokwaardig bestaan

De geitenbokjes worden geboren op biologische geitenboerderijen zoals Pronkjewail, familie Van Tilburg, en de Gerbranda State. Ze worden gelijk van de moeder gescheiden om zo min mogelijk stress te veroorzaken. Ze drinken wel de biest, de eerste melk. Vervolgens krijgen ze een eigen plek op de boerderij.. De bokjes krijgen een biologisch rantsoen, weidegang om te grazen en te bewegen, ruwvoer als hooi en beperkt krachtvoer zoals granen. Ze hebben een ruime stal om te schuilen en te spelen met speelgoed.

Net voor de hormonen beginnen te gieren, als de bokjes 6-8 maanden oud zijn, worden ze geslacht. Dit wordt gedaan door Bob Bakker, een ambachtelijke SKAL gecertificeerde slager die nog zelf slacht.

Smaak

Dit geitenvlees is heel mild van smaak, omdat het van jonge dieren is. En heel karakteristiek; wij zijn om!

Link en like
Op de vrolijke website van De Bokkenbunker is de complete levensloop van de bokjes te zien.

De NOS heeft over rapportage gemaakt over de bokkenbunker: Red een bok: eet een bok leuk om even te bekijken.

Foto's zijn afkomstig van de website van De Bokkenbunker & Bio Goat Meat