Hollands Wild

Hollands Wild vermarkt vlees van dieren die in het wild leven, zoals gans, hert of eend. Dirk Jan Polak legt uit waarom Wild een duurzame keus is.

Wild weer op kaart

In Nederland wordt jaarlijks 11 miljoen kilo wild gegeten, waarvan maar 10% afkomstig is uit ons land. De overige 90% is geïmporteerd of opgekweekt, terwijl onze eigen natuurlijke bronnen onbenut blijven. Dat beschouwen Dirk Jan en Renee van Hollands Wild als voedselverspilling, nog los van het hoge aantal foodmiles dat sommige geïmporteerde producten hebben.

Hollands Wild, zoals ganzen, eenden en reeën, hebben een vrij leven gehad in de Nederlandse natuur. De dieren kiezen hun eigen voedsel en leven in de vrije natuur. Scharrelen hun eigen kostje bij elkaar, zonder menselijke inmenging. In de juiste verhoudingen is wild een prachtige aanvulling op de Nederlandse natuur - maar populatiebeheer is nodig om de onbalans en natuurschade door wild recht te trekken. Hoog tijd dus, om wild weer op de kaart te zetten.

De juiste balans

“Ik vergelijk jagers vaak met imkers, wij beheren de wildstand, zoals een imker bijenvolken beheert: hij zorgt er goed voor, zodat het natuurlijk evenwicht in stand blijft, zodat dieren gezond blijven - en je er een gezonde oogst - honing, en in het geval van jagers, vlees - als ‘rente’ kunt winnen." aldus jager Dirk Jan Polak.

En jagen is echt een vak: er gaat een gedegen opleiding en certificering aan vooraf.

In Nederland is bovendien strikt vastgelegd waar, wanneer, door wie en op welk wild gejaagd mag worden. Dirk Jan: “Iedere jager is verplicht de wildstand in zijn gebied te monitoren. Mede op basis daarvan bepalen regionale overheden hoe de verschillende populaties zich ontwikkelen, wat het natuurlijk evenwicht en draagvlak van dat gebied is. Ook Natuurmonumenten, de Vogelbescherming en Staatsbosbeheer beslissen daarin mee.