Een gezonde bodem neemt CO2 op en dient als katalisator voor ons klimaat

Hofweb-nieuws - vr 23 aug 2019 - door Lambertus

Twee weken geleden beloofde ik, als 'reactie' op het door de VN uitgebrachte alarmerende rapport over de impact van de huidige landbouw methodes op klimaat, milieu en biodiversiteit, om samen met één van onze boeren in de grond te gaan dollen. Momenteel stoten heel veel landbouwgronden CO2 uit. Maar wist je dat een gezonde boeren bodem ook CO2 kan opnemen en vast houden?

Voor een antwoord trokken Maarten en ik met de camera naar het land van GAOS. Een gemengd akkerbouwbedrijf die het al decennia lang 'anders' doet (en bijvoorbeeld nog (bijna) nooit hebben beregend!). Boer Klaas-Jan legt op zijn manier uit waarom we eerst de bodem moeten voeden. En als gevolg daarvan groeien er gewassen die wij vervolgens weer kunnen eten. Die (volg)orde dus.

De erkenning van dit rapport dat een aanzienlijk aandeel van de oplossing aan of nog letterlijker gezegd, onder onze voeten ligt, raakt me geweldig!

De Bodem (we zouden Bodem altijd met een Hoofdletter moeten schrijven!) bedekt als een prachtige levendige deken onze hele planeet (zowel boven als onder water!). Het is dus logischerwijs helemaal niet zo raar dat de impact op het gebruik ervan een enorme impact. En dat heeft het ook.

Gelukkig zijn naast steeds meer biologische boeren ook veel bodemwetenschappers het er over eens dat we nog lang niet alles weten over dit prachtige organisme. En hoeveel kansen een goed gebruik van de bovenste centimeters (wat daar gaat het eigenlijk om!) van de aardschil ons op kan leveren.

Dus breken we de boel af of bouwen we de 'bende' weer op? Dat is een heel actuele en (in)dringende vraag!