Wild: misschien wel het meest duurzame stukje vlees

Interview met jager Dirk Jan Polak

Interview door Suzanne - vrijdag 4 dec 2020

Hollands Wild, zoals ganzen, eenden en reeën, hebben een vrij leven gehad in de Nederlandse natuur. De dieren kiezen hun eigen voedsel en leven in de vrije natuur. Scharrelen hun eigen kostje bij elkaar, zonder menselijke inmenging. In de juiste verhoudingen is wild een prachtige aanvulling op de Nederlandse natuur - maar populatiebeheer is nodig om de onbalans en natuurschade door wild recht te trekken. Hoog tijd dus, om wild weer op de kaart te zetten.

Ik spreek telefonisch met jager Dirk Jan Polak. “Ik vergelijk jagers vaak met imkers,’ begint hii ons gesprek. Mijn nieuwsgierigheid is gewekt!

“Wij beheren de wildstand, zoals een imker bijenvolken beheert: hij zorgt er goed voor, zodat het natuurlijk evenwicht in stand blijft, zodat dieren gezond blijven - en je er een gezonde oogst - honing, en in het geval van jagers, vlees - als ‘rente’ kunt winnen."

"Zonder de zorg van kenners, zoals wij zijn, zoals imkers zijn - kan het natuurlijk evenwicht verstoord worden, kunnen er plagen ontstaan of wildschade. Dus ja: jagers zijn nodig. Even nodig als imkers. En jagen is echt een vak: er gaat een gedegen opleiding en certificering aan vooraf.”

“In Nederland is strikt vastgelegd waar, wanneer, door wie en op welk wild gejaagd mag worden."

"Dat gebeurt samen met maatschappelijke organisaties zoals Natuurmonumenten, de Vogelbescherming en Staatsbosbeheer, samen met de regionale en provinciale overheden. In de Natuurwet en in lokale provinciale Faunabeheerplannen worden jachtafspraken wordt het beheer vastgelegd.”

“Iedere jager is verplicht de wildstand in zijn gebied te monitoren. Twee keer per jaar doe je tellingen, en mede op basis van die cijfers bepalen regionale overheden hoe de verschillende populaties zich ontwikkelen, wat het natuurlijk evenwicht en draagvlak van dat gebied is. Ook dat gebeurt in samenspraak met maatschappelijke natuurorganisaties. Zo is vastgelegd dat er in heel Nederland slechts draagvlak is voor 100.000 ganzen. Maar ganzen reproduceren zo snel, en ons waterland is zo aantrekkelijk voor hen, dat wij jagers onze handen vol hebben om de populatie rond die grens te houden. Ganzen in zulke grote getallen zijn letterlijk een pest voor boeren en richten schade aan in nieuwe natuur door hun omvangrijke populaties. Op zo’n moment worden jagers ingezet om wildschade - en de populatie - te beperken.”

"Het mooiste voor een jager? Een gezonde, evenwichtige en diverse wildstand in je eigen jachtgebied, en het dankbare gevoel die in balans te helpen blijven.”

“Als je jachthouder van een bepaald stuk land bent, ben je in dat gebied echt verantwoordelijk voor de wildstand,” vervolgt Dirk Jan. “Het is jouw taak dat er een gezonde biodiversiteit aan wild in stand wordt gehouden. Je moet de lokale natuur begrijpen, en de gedragingen van het wild kunnen herkennen. Weten hoe de hazen lopen, letterlijk..." besluit hij grinnikend.

Diverse vleespakketten van Hollands Wild zijn te bestellen bij Hofweb. Of doe alvast inspiratie op, met deze twee Kerstrecepten met wilde Eend!

Bekijk onze Hollands Wild-pakketten