Zonder natuur geen voedsel - Kring-Loop naar Carola Schouten


'Zonder boeren, geen voedsel' horen we de laatste tijd veel. Klopt, maar er zit eigenlijk nog een heel logische stap voor; de natuur.

Als je hier écht even bij stilt staat, realiseer je je pas wat de verantwoordelijkheid van boeren is; groot! En niet alleen van de boeren, maar van ons allemaal - Boeren - Bedrijfsleven - Burger - Overheid. En die laatste moet nu echt in actie komen en voorwaarde scheppend beleid gaan maken voor een werkelijk toekomstig bestendig landbouwbeleid.

En dus... maakten we afgelopen dinsdag met ca. 60 maatschappelijke- en boerenorganisaties een pracht tocht - Kring-Loop gedoopt - van ca 10 km door Den Haag.

Een enorme grutto, de weidevogel die symbool staat voor de (verloren) biodiversiteit op het platteland, ging ons voor.

Biologisch melkveehouder Sjoerd Miedema begeleide samen met zijn Friese paard de diverse stoet van zo'n 250 positief gemutste mensen.

Doel was om Carola Schouten een flinke steun in de rug te geven door haar een 10 stappen plan te overhandigen, waarin wij onze gezamenlijke visie uit de doeken doen om de reeds door haar omarmde Kring-Loop landbouw versneld in te voeren als antwoord op de huidige landbouw crisis, die breder is dan alleen stikstof en volgens ons systemisch is. 10 stappen om een daadwerkelijke systeem verandering tot stand te brengen dus.


Geweldig hoe deze minister het plan in ontvangst heeft genomen en open staat voor gesprekken en bedrijfsbezoeken bij boeren die al aantonen hoe natuurinclusieve kringloop landbouw kan werken en bovendien hier een goede boterham mee verdienen.

Wat was het fantastisch om tussen een brede groep vertegenwoordigers van de samenleving te lopen, de positieve vibe te voelen én de wil tot een constructieve dialoog.

Joehoe, de uitnodiging voor gesprekken van het ministerie ligt inmiddels 'op de mat'!

Groene groet,

Lambertus

Foto credits: Marc Queré

Deze actie ging eraan vooraf - De weg vooruit

50+ organisaties gewapend met wandelschoenen en 10 stappenplan richting minister Schouten om te pleiten voor een natuurgedreven kringlooplandbouw 


Werd er aan het einde van het vorige decennium nog door veel boeren volop 'tegen' gedemonstreerd; de twintiger jaren beginnen hoopvol en gaat een (andere) groep boeren, burgers, bouwers en banken een heel duidelijk 'voor' geluid laten horen. Waar we het over hebben? 

Bij Hofweb nemen we al ruim 15 jaar gezamenlijk - Boer - Hofweb - Burger - verantwoordelijkheid voor een eerlijke en transparante voedselketen, waarin bio, natuur inclusief en kringloop reeds 'ingeboerde' begrippen zijn, zonder dat we het expliciet noemen.

Je snapt dan ook vast dat wij ontzettend enthousiast zijn over het initiatief De Kring-Loop.

Want de 'ineens - achteraf - korte termijn - sterke lobby - pappen en nat houden - export gerichte - etc. etc.' politiek mag nu echt plaats gaan maken voor een beleid dat gericht is op een werkelijk veranderende landbouw. 

Daarom trekken ruim 50 organisaties, waaronder Kening fan ‘e Greide, Wereld Natuur Fonds, Netwerk GRONDig, Triodos, Hofweb, BioNext en hun achterban op dinsdag 14 januari de wandelschoenen aan om middels een wandeling aandacht te vragen voor een verveelvoudiging van kringlooplandbouw. De wandeling, Kring-Loop gedoopt, eindigt met het overhandigen van een plan aan minister Schouten. Dit plan bevat 10 stappen om de transitie naarnatuurinclusieve kringlooplandbouw te realiseren.

Samen pleiten wij onder andere voor:

  • Natuur gedreven landbouw, in plaats van korte termijn economische belangen;
  • De draagkracht van de aarde is de basis voor onze welvaart en welzijn. Bouw daar je beleid op;
  • Natuur en landbouw/boer/ketenpartijen/burger zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, dus moeten ook samen aan tafel bij Schouten en Rutte.
  • Ondersteun hen met wetenschap (diverse disciplines);
  • Stimuleer voorlopers die laten zien dat natuur en landbouw bondgenoten zijn.

Het plan werd ook toegelicht door Marcia de Graaff en Jan Willem Erisman bij Vroege vogels op radio1. Luister hier terug.

Alle informatie, mee lopen, doneren? Lees alles over de Kring-Loop >>