Laat de Eko-nomie maar lekker draaien

Bij Hofweb zijn we gek op kringloopjes. Net als onze boeren; samen met onze klanten werken we zo veel mogelijk circulair.


Blog - za 1 februari 2020 - Lambertus

Wist je dat het van 3 t/m 7 februari de nationale week van de Circulaire Economie is? Leuk thema waar wij bijzonder warm van worden. Bij Hofweb zijn we namelijk gek op kringloopjes. Net als onze boeren; samen werken we zo veel mogelijk volgens dit principe.

Circulair betekent bij Hofweb met zo weinig mogelijk input van buitenaf waarde toevoegend produceren voor mens, natuur en regio. Grappig, dat woord ‘produceren’ doet het gelijk al een stuk minder als je maximaal naar een circulair systeem streeft. Het product is dan meer een logisch gevolg, onderdeel van het hele proces.

Circulair in de praktijk? Neem Warmonderhof Tuinbouw, waar Hofweb direct haar groentes voor een faire prijs betrekt.

Het bedrijf is teelt technisch onderdeel van nog twee biologische bedrijven op hetzelfde land; een melkkoeien- en akkerbouwbedrijf. 

Onderling wisselen ze land, teelten, maar ook voer en stro voor de koeien uit. De mest van de koeien komt direct op het land of in de potstal vermengd met het stro waar de koeien in liggen. Deze hoogwaardige mest wordt weer gebruikt om de teeltaarde te verbeteren met vitale producten voor mens en dier tot gevolg. De dierenhouderij is hier dus onderdeel van een gezond voedselsysteem; een hoge productie ondergeschikt.

Circulaire landbouw stoot ook veel minder uit. Een zelf voedend systeem vraagt namelijk veel minder input van buitenaf, en wat er niet in hoeft, stoot ook geen schadelijke stoffen uit. Sterker nog, het bouwt de omgeving (weer) op. Letterlijk zelfs, want een gezonde bodem bouwt humus (organische stof) op en zo neemt de bodem zelfs in massa toe.

Hofweb ondersteund actief De Kring-Loop. Een initiatief van meer dan 60 boeren en maatschappelijke organisaties die bij minister Schouten op een heel contructieve manier pleiten voor Kringloop landbouw. 

Lees meer over De Kring-Loop >>

Nog een cirkeltje doen? Hofweb zelf is in 2004 ontstaan vanuit een coöperatie van boeren die niet alleen producten leverden, maar ook geld inlegden voor startkapitaal van de webwinkel. Tegenwoordig is de Hofweb volledig gefinancierd door haar klanten. Op deze manier verbinden boer en consument zich heel concreet en kunnen we het ‘grootkapitaal’ achterwege laten.

Lees meer over investeren in Hofweb >>

En, het kan nog circulair-der, daar gaan we in de toekomst gestaag vorm aan geven en nemen we je hier graag in mee, want als het circulaire wiel eenmaal draait is het moeilijk meer te stoppen. En dat is denken wij, heel erg goed nieuws voor mens, natuur en regio.