Tuinderij De Waog

boerderij De waog

De weg vrij maken
In 1981 begonnen Wiel van de Bool en Trudelies Dorssers als pioniers in de biologische landbouw in Limburg en de laatste jaren maken ze samen met Joep van de Boel als V.O.F. landelijk naam met innovatieve en vernieuwende bedrijfsvoering. De tuinderij ligt in Neer in een beekdal en de naam werd ontleent aan het buurtschap waar de tuinderij het middelpunt van vormt, in de volksmond De Waog. Toen ze het land en de gebouwen kochten, vertrouwden ze op de ‘biologische principes’ en ontleenden ze bestaansrecht aan trouwe consumenten die toen al voor biologische voeding kozen. 

dewaog

Een andere weg inslaan
Begin jaren negentig zette schaalvergroting ook in de biologische landbouw door. Het bedrijf was met 11 hectare te klein voor specialisatie en daarbij wilden ze geen gemechaniseerde ‘fabriek’ worden. Veelzijdigheid is altijd de leus geweest. Het teeltplan werd aangepast, zodat er een continu en breed aanbod aan groente was. De boerderijwinkel werd uitgebreid en kreeg in de loop der jaren een ruim assortiment aan producten van collega boeren uit de regio, kruidenierswaren en een jaarrond vers aanbod via de groothandel. In 1994 werd gestart met een bezorgdienst “Boerwiel” voor particulieren. Dit werd een groot succes met een reikwijdte van 1000 gezinnen, maar het kostte zo veel tijd dat het in het geding kwam met de productie. In 2005 zijn ze er met pijn in hun hart mee gestopt.

Wie niet waogt
Uiteindelijk is het teeltoppervlak teruggebracht tot 5 hectare voor groentes en aardappels. Op alle percelen worden (samengestelde) groenbemesters ingezaaid en de grond wordt bemest met organische en een jaar gerijpte bij voorkeur strorijke koemest van biologische bedrijven uit de regio die geruild wordt tegen stro en groentenafval. De vruchtwisseling is ruim om de ziektedruk minimaal te houden. Ook hebben ze altijd granen geteeld, omdat die de grond ‘steriliseren,  omdat ze schimmelziekten en parasieten geen kans geven zich verder te ontwikkelen. In 2001 werd er een graan gezaaid waarvan de bakkwaliteit voor Nederlandse begrippen enorm goed uitpakte. Sindsdien wordt het graan lokaal gemalen en gebakken tot het Waoghelske. Het bedrijfslogo is een Japans familiewapen met graan.

Technisch vernunft
Door de gunstige zuidelijke klimatologische ligging zijn primeurgroenten altijd de specialiteit geweest. Op het gebied van mechanisatie worden sinds 2010 nieuwe technieken toegepast. Met een GPS gestuurde trekker en plantmachine wordt in één werkgang een biologisch afbreekbare mulchfolie gelegd en tegelijk geplant. Door de folie is de onkruiddruk minder hoog, kunnen de gewassen 3 weken eerder geoogst worden en komen ze schoner van het land. Gewied wordt er ondermeer met een zelfrijdend solar-aangedreven wiedbed. 

dewaog
dewaog

Baanbrekend
De Waog heeft inmiddels meerdere teelten in Noord Europa geïntroduceerd en op grote schaal bereikbaar gemaakt. Via klanten in de winkel komen ze vaak op ideeën. Voorwaarde is dat de gewassen iets toevoegen, bijvoorbeeld op het gebied van kleur, smaak, gezondheid en toepassing. Ze waren de eersten die op grote schaal palmkool gingen telen. Van de palmkool wordt meerdere keren geplukt, omdat het blad na de eerste pluk vanuit het hart verder groeit. In 2014 zijn ze begonnen met de teelt van zoete aardappel. Iedereen zei dat het onmogelijk was in ons klimaat, maar de opbrengsten kunnen zich meten met die in Spanje en Amerika. Ze telen meerdere kleuren en ze hebben een eigen oogstmachine gebouwd om efficiënter te kunnen werken. Andere gewassen waarmee de Waog zich onderscheidt, zijn flower sprouts, groenlof (suikerbrood), radicchio rosso, paarse en groene bloemkool, paarse boerenkool, grijze pompoen ‘crown prince’ en ‘confection’, zoete witte uien en yacon. Kortom: Wiel, Joep en Trudelies Dorssers hebben in al die jaren flink aan de weg getimmerd.

Foto's zijn afkomstig van website en facebook van De Waog.